Contextueel Pastoraat

Bij Contextueel Pastoraat kijken we, naast uw andere relaties,  naar de verbondenheid met God, met geloof.

God heeft ons geschapen om in relatie te staan. In relatie tot God en tot de ander. De mens is van nature een relationeel wezen, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis.

Voor ons ligt de uitdaging om vanuit de relatie met God naar elkaar te kijken met ogen van verbondenheid in de generaties; leren wat rechtvaardigheid, betrouwbaarheid en genade in onze generaties werkelijk mogen betekenen.

Bij pastorale hulpvragen wordt professionele hulp verbonden met pastorale zorg, waarbij ik mij laat leiden door de woorden van God in de Bijbel en waar passend binnen het hulpverleningsproces ruimte is voor gebed.

Emmanuel Levinas zegt:

De kwetsbare ander roept bij mij moraliteit op. Ik ben betrokken bij de ander. Ik zie het naakte gelaat.

Martin Buber heeft het over genezen in ontmoeten. Een Ik en Gij.

Hoe is dat in een gezin waar beperkingen een rol spelen? Hoe is dat in een partnerrelatie waar autisme een rol speelt? Ben je dan verbonden, kun je dan verbonden zijn of is dat eenzaam?

Tegenover het individualisme staat de verbondenheid van Nagy. Verbondenheid, in de zin van elkaar bereiken kan (ernstig) belemmerd zijn door een handicap. Maar stelt Nagy niet dat die verbondenheid er existentieel al aanwezig is, of er nu wel of geen handicap is? Voorafgaand aan de scheiding, die door een handicap kan ontstaan, is er al verbondenheid. Die verbondenheid, die loyaliteit is aanwezig en met die loyaliteit gaat Nagy aan het pathologische voorbij.

Nagy heeft het in zijn literatuur veel over recht doen. Wie doet mij recht? Wie erkent wie ik ben en wat mij overkomt? Wie heeft jouw gezien? Wie ziet jouw moeite, jou zorg? Wie heeft gezien wat je verloren hebt en wat je desondanks gegeven hebt?

Levinas zegt: De hand die streelt en die op zoek is naar de ander, ontmoet slechts de schaduw van een belofte. Zo kan het voelen en zijn wanneer de mogelijkheid tot verbinding ernstig belemmerd is. Het ontvangen van een gehandicapt kind  gaat gepaard met verdriet, rouw en vaak heel veel vragen.

Binnen de transactionele dimensie is een crisis niet het eindpunt. Binnen de context kijk je ook naar de sterke en krachtige kanten. Daarmee is een crisis in plaats van een eindpunt een doorgangsmogelijkheid. De ethische dimensie richt zich op een diepere existentiële laag en dan kan je in zo’n situatie zeggen dat de rechtvaardigheid van de menselijke orde daadwerkelijk is  beschadigd. Het is niet eerlijk en dat mag gezien worden. En binnen deze dimensie opent Nagy de weg naar de dialoog en volgt hij Buber dat in die dialoog een helend aspect zit. Een dialoog die herstel van vertrouwen kan geven, een dialoog die je vanuit je eenzaamheid in verbondenheid zet. En hoewel de omstandigheden niet intrinsiek  veranderen kun je wel een grotere vrijheid ervaren.

 

                           

Prodigal Daughter    Charlie Mackesy                                                       Prodigal Son    Charlie Mackesy

 

De verloren zoon van Elly en Rikkert op You tube met prachtige beelden.