Supervisie en Coaching

Supervisie en Coaching richt zich op de werkcontext en werktaak. Het gaat om leren, groei en ontwikkeling als persoon in het vakbekwaam handelen en functioneren.  Supervisie en Coaching zijn begeleidingsvormen. Psychosociale en Contextuele Therapie zijn hulpverleningsvormen.

Supervisie

Supervisie is een didactische methode waarbij het gaat om middels zelfreflectie te leren leren uit de werksituatie. Inzicht krijgen in de diepere beweegredenen, die binnen de werksituatie leiden tot een bepaald gedrag, staat hierbij voorop. Jezelf blijven ontwikkelen als hulpverlener en werken aan het vergroten van je mogelijkheden en inzichten in de ander is daarbij onmisbaar. Hester Lever is geregistreerd als supervisor i.o. en wil graag samen met jou werken aan het versterken van de eigenheid van jou als hulpverlener. Dat is namelijk onmisbaar in de relatie met je cliënt; het aangaan van de vertrouwensrelatie en met je professionaliteit je cliënt zo goed mogelijk begeleiden. Het ontdekken van de kwaliteiten die God u gegeven heeft kan hierin meegenomen worden.

‘Ik vind het heel erg leuk om deel uit te maken van het proces waarin een hulpverlener zich begeeft in het kader van supervisie. Je steeds verder ontwikkelen en mogen meehelpen aan de wijze waarop een hulpverlener zich steeds verder ontwikkeld en mag groeien is mooi om te zien. Ik wil je daarbij graag zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen waarbij jij als hulpverlener de regie hebt over je eigen proces’.

Leervragen die aan bod kunnen komen zijn bv.

  • Wat zijn mijn specifieke kwaliteiten en hoe zet ik die effectief in?
  • Hoe voorkom ik dat ik (weer) een burn-out krijg?
  • Wat kan ik doen/denken om mijn zelfvertrouwen te vergroten?

Het ontvangen van Contextuele Supervisie behoort tot de mogelijkheden.

Coaching

Binnen Praktijk Hester Lever bieden wij diverse vormen van coachen aan zoals oplossingsgericht coachen, ontwikkelingsgericht coachen en socratisch coachen, afhankelijk van uw leervraag. Coachen richt zich op persoonlijke ontwikkeling, versterken van je talenten en kwaliteiten en wil begeleiding bieden bij het verder ontplooien en tot bloei komen van jezelf.  Persoonlijk groeien en je huidige situatie in een ander perspectief plaatsen kan al weer ruimte geven voor ontwikkeling.

Door diverse omstandigheden is het soms moeilijk om bijvoorbeeld keuzes te maken, je energie te stoppen in zaken die er voor jou echt te doen of op een goede manier de relaties met de mensen om je heen te verdiepen en te verrijken. Coaching kan je helpen om praktisch en concreet meer inzicht te krijgen in je huidige situatie en ook meer zicht te krijgen op mogelijkheden voor de toekomst op korte en lange termijn.

Wanneer er sprake is van een wens ten aanzien van gedrag en/of reactie op de omgeving kan een coachingstraject uitkomst bieden. Hierbij wordt door de coachee, soms in samenspraak met de werkgever, een coachingsvraag geformuleerd. De gevraagde ontwikkel-/werkpunten krijgen hierin een plaats. Bij Coaching is er ook aandacht voor de persoonlijke beweegredenen tot geconstateerd gedrag binnen de werksituatie. Bijvoorbeeld, wat is de invloed van de thuissituatie op de vakbekwaamheid? Deze worden echter minder belicht dan bij supervisie.

Leervragen daarbij kunnen bv. zijn:

  • Hoe bewaak ik mijn grenzen?
  • Hoe ga ik om met feedback?
  • Hoe ga ik om met stress en werkdruk?
  • Hoe kan ik mijn tijd effectiever besteden?

Heb je een Autisme Spectrum Stoornis en wil je begeleiding in je werk of ben je op zoek naar een baan waar jij juist jouw sterke kanten kan benutten en inzetten?

Ben je partner van iemand met een ASS en wil je ondersteuning en begeleiding in het vorm geven van een stukje eigen leven in vrijwilligerswerk of het arbeidsproces maar weet je niet hoe of wat bij je past?

Neem dan contact op via het contactformulier of telefonisch via nr.:06-22585033.