Autisme (ASS)

Autisme is een stoornis die zich niet makkelijk laat omschrijven. Autisme kan namelijk op verschillende manieren en in verschillende gradaties tot uitdrukking komen. Om deze reden wordt vaak gesproken van Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Naast klassiek autisme worden ook Asperger en PDD-NOS (Pervasieve Development Disorder-Not Otherwise Specified) tot ASS gerekend.

Vanaf mei 2013 veranderen de diagnostische criteria in de nieuwe DSM 5 enigszins en de bovengenoemde onderverdeling verdwijnt. De algemene term wordt dan Autisme Spectrum Stoornis en omdat dit een lange naam is zal gemakshalve vaak de term ‘autisme’ worden gebruikt.

Autisme wordt beschouwd als een ontwikkelingsstoornis met een oorzaak in de hersenen. De hersenen van mensen met autisme verwerken informatie anders. Ook worden de waarnemingen via de zintuigen anders verwerkt, de waarnemingen zijn voor mensen met een ASS vaak losse fragmenten. De verbanden tussen de waarnemingen wat voor andere mensen zo vanzelfsprekend is  zijn voor mensen met een ASS niet of beperkt aanwezig.  ASS heeft zowel invloed op het persoonlijk als op het maatschappelijk functioneren. Ruim één procent van de Nederlanders- ca 190.000- mensen hebben een vorm van autisme. De kans is dus groot dat iemand in uw directe omgeving autisme heeft: in uw familie, in uw vrienden- en kennissenkring, op school of op het werk.

Autisme kan in het dagelijkse leven vele hindernissen opwerpen. Het kan zich uiten in opvallend gedrag, moeilijk contact met anderen, te veel dingen letterlijk nemen, overprikkeld raken, moeite met plannen en organiseren. Allemaal zaken die het functioneren op school, op het werk en in gezin en vriendenkring bemoeilijken.

Wilt u meer  informatie over autisme? www.autisme.nl

Voor hulp of begeleiding kunt u contact opnemen via het contactformulier of telefonisch: 06-22585033