Werkwijze

U kunt zich aanmelden voor een intakegesprek. Op basis van dit gesprek wordt in samenspraak met u een behandelplan opgezet. We evalueren regelmatig of we op de goede koers zitten en of er sprake is van progressie.

Het grondrecht van ieder mens is om te ervaren gelukkig te zijn. Geluk dat bestaat uit een diepe innerlijke vrede vanuit het besef er te mogen zijn. Ik beschouw elk mens als een heel mens die op deelgebieden beschadigd of verwond kan zijn. Een respectvolle, warme en ontvankelijke omgeving staat centraal.

Ik werk niet met een vaststaand protocol, maar zoek maatwerk. Daarbij maak ik gebruik, afhankelijk van uw hulpvraag, van verschillende technieken en methoden zoals contextuele- , psychosociale-, cognitieve- regressie-, inner child-, schematherapie en EFT (Emotional Focused Therapy).

Uiteraard zijn de gesprekken die gevoerd worden vertrouwelijk en houd ik mij aan de regels ter bescherming van uw privacy. Het register van verwerkingsactiviteiten zoals vastgelegd in de AVG en de privacyverklaring ligt ter inzage in de praktijk. Bij het intakegesprek ontvangt u een behandelovereenkomst met de voor u belangrijke informatie en wettelijke bepalingen rondom uw privacy.