Werkwijze

U kunt zich aanmelden voor een intakegesprek. Op basis van dit gesprek wordt in samenspraak met u, een behandelplan opgezet. We evalueren regelmatig of we op de goede koers zitten en of er sprake is van progressie.

Het grondrecht van ieder mens is om te ervaren gelukkig te zijn. Geluk dat bestaat uit een diepe innerlijke vrede het besef er te mogen zijn. Ik beschouw elk mens als een heel mens die op deelgebieden beschadigd of verwond kan zijn en daaraan mag genezen.

Ik zoek maatwerk omdat elk mens uniek is en elke situatie uniek is.  Hiervoor gebruik ik, afhankelijk van uw hulpvraag, verschillende technieken en methoden. Contextuele- , psychosociale-, cognitieve- regressie-, inner child-, schematherapie  en EFT (Emotional Focused Therapy) behoren inclusief tafelopstellingen o.a. tot de mogelijkheden.

 

Mijn specialisaties zijn Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), Hoogbegaafdheid en Hooggevoeligheid.

Bent  u een (volwassen) kind van een ouder met een (vermoeden van een)ASS ? Herkent u zich in het volwassen-kind-Cassandra beeld?

Bent u partner van iemand met een ASS? Voelt u zich niet gehoord en begrepen? Eenzaam? Herkent u zich in het Cassandra beeld?

Heeft u zelf een ASS? Wilt u (samen met uw partner) leren hoe daarmee om te gaan? Maak een afspraak. Jullie zijn waardevol!

 

Een respectvolle, warme en ontvankelijke omgeving staat centraal.

Uiteraard zijn de gesprekken die gevoerd worden vertrouwelijk en houd ik mij aan de regels ter bescherming van uw privacy.