Boek

Het boek ‘Ongehoord ongezien’ is te bestellen door via deze site naar de bestelpagina te gaan. Gratis verzending. Ook te koop in de boekhandel.       

Inkijkexemplaar Ongehoord ongezien: Inhoudsopgave en Inleiding

Persbericht boek ‘Ongehoord ongezien’ ‘Leven onder autisme’

Boek ‘Ongehoord ongezien.’

Zo kan iemand zich zomaar voelen. Vooral als die opgegroeid is in een emotioneel verarmd gezin. Bijvoorbeeld in een gezin waarvan een ouder kenmerken vertoont van het autisme spectrum.

’Ongehoord ongezien.’ Het is een gevoel dat zich veelal nauwelijks in woorden laat vangen: Ongrijpbaar maar allesomvattend.

Verbinding

Dit boek gaat over het effect van het ’ongehoord ongezien’ opgroeien in zo’n gezin omdat dit het verlies van emotionele verbinding kan betekenen. Verbinding met je diepste zelf, maar ook de verbinding met de ander. Het herstel van deze verbinding is van groot belang voor je lichamelijke, psychische en geestelijke gezondheid. En hoe je omgaat met jezelf, je ouders, je geliefden en alle anderen, met wie je te maken hebt. Maar dat wordt vaak als erg moeilijk ervaren, wanneer je leeft onder autisme.

Voor die mensen heb ik, als (ervarings)deskundige, dit boek geschreven. Voor iedereen die in zijn puurheid tot bloei wil komen.

Antwoord

Het geeft antwoord op vragen als: Wie ben ik? Wat is de impact voor mij van het opgroeien in een gezin met (een vermoeden van) autisme? Hoe kom ik van overleven tot leven? Hoe geneest mijn verwonde hart zodat de liefde door mij heen kan stromen? Hoe kom ik thuis in mijn lichaam? Hoe kom ik tot een herstelverhaal en emotionele volwassenheid? Heb ik mogelijk zelf autisme of zijn het alleen autiforme kenmerken? Hoe kan ik, juist, van waardevolle betekenis zijn voor mezelf én de ander, door de ervaring van het opgroeien in een gezin met autisme? 

Praktijk Hester Lever

Praktijk Hester Lever is een praktijk voor individuele-, relatie- en gezinstherapie, gespecialiseerd in autisme, hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid. Ook is er royaal ervaring opgedaan met hechtingsproblematiek, vroegkinderlijk trauma en/of transgenerationeel trauma en KOPP/KOV(Kinderen van Ouders met Psychische of Verslavingsproblemen). De praktijk is vol. Nieuwe cliënten kunnen tot januari 2024 niet instromen.

Cliënten die eerder in therapie zijn geweest en (oud)deelnemers van de gespreksgroepen zijn van harte welkom, ook in het kader van nazorg.

Webinar – Autisme in je gezin. ‘Tussen twee vuren’.  13 november 2023, online

Aanmelden bij: https://www.ditkoningskind.nl/agenda/webinar-autisme-in-je-gezin/ 

Gespreksgroep   

Ben je opgegroeid in een gezin met een ouder met (een vermoeden van) autisme? Dan is deelnemen aan een online gespreksgroep, georganiseerd door dit Koningskind‘, mogelijk iets voor jou. Er is alle ruimte voor (h)erkenning van jouw levensverhaal. September 2023 start er een nieuwe groep. Is de groep vol dan kan je je op de wachtlijst laten plaatsen. Aanmelden bij: .  Ik zal deze avonden begeleiden. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. : trauma, chronische stress, hechting, loyaliteit, rouw, autisme, emoties, communicatie, zelfzorg en omgang met je ouders. We ontmoeten elkaar 6 avonden met maximaal 6 deelnemers.  

De groep die in september 2023 start zit vol, aanmelden voor de wachtlijst van de groep die bij voldoende aanmeldingen in januari 2024 start, kan wel.    

  

Onderzoeken:

Mijn praktijk is aangesloten bij de NVPA en RBCZ. Bent u aanvullend verzekerd, dan komt u, bij de meeste verzekeringen, in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten voor therapie.