Boek

Het boek ‘Ongehoord ongezien’ is te bestellen door via deze site naar de bestelpagina te gaan. Gratis verzending. Ook te koop in de boekhandel.       

Inkijkexemplaar Ongehoord ongezien: Inhoudsopgave en Inleiding

Boek ‘Ongehoord ongezien.’

Verbinding

Dit boek gaat over het effect van het ’ongehoord ongezien’ opgroeien in een emotioneel verarmd gezin waar sprake kan zijn van (een vermoeden van) autisme. Dit kan leiden tot verlies van emotionele verbinding. Verbinding met je diepste zelf, maar ook de verbinding met de ander. Het herstel van deze verbinding is van groot belang voor je lichamelijke, psychische en geestelijke gezondheid. En hoe je omgaat met jezelf, je ouders, je geliefden en alle anderen, met wie je te maken hebt.

Antwoord

Het geeft antwoord op vragen als: Wie ben ik? Wat is de impact voor mij van het opgroeien in een gezin met (een vermoeden van) autisme? Hoe kom ik van overleven tot leven? Hoe geneest mijn verwonde hart zodat de liefde door mij heen kan stromen? Hoe kom ik thuis in mijn lichaam? Hoe kom ik tot een herstelverhaal en emotionele volwassenheid? Hoe kom ik in mijn puurheid tot bloei? Heb ik mogelijk zelf autisme of zijn het autiforme kenmerken? Hoe kan ik, juist, van waardevolle betekenis zijn voor mezelf én de ander, door de ervaring van het opgroeien in een gezin met autisme? 

Praktijk Hester Lever

Praktijk Hester Lever is een praktijk voor individuele-, relatie- en gezinstherapie, gespecialiseerd in autisme, hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid. Ook is er royaal ervaring opgedaan met hechtingsproblematiek, vroegkinderlijk trauma en/of transgenerationeel trauma en KOPP/KOV(Kinderen van Ouders met Psychische of Verslavingsproblemen).

Nieuwe cliënten kunnen tot juni 2024 niet instromen omdat de praktijk vol is. Cliënten die eerder in therapie zijn geweest en (oud)deelnemers van de gespreksgroepen zijn van harte welkom, ook in het kader van nazorg.

Gespreksgroep 

Gespreksgroep voor volwassen kinderen die zijn opgegroeid in een gezin met (een vermoeden van) autisme, online. Aanmelden bij: info@ditkoningskind.nl   

We ontmoeten elkaar 6 avonden met maximaal 6 deelnemers. Er is alle ruimte voor (h)erkenning van jouw levensverhaal. Een groep om te helen aan elkaar en groeien naar emotionele(re) volwassenheid. We wandelen een aantal maanden met elkaar op in het proces van thuiskomen bij jezelf waarin ieder zijn eigen pad beloopt. Een bijzonder waardevolle ervaring! Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn o.a. : Vertrouwen en wantrouwen, veiligheid en hechting, relaties, verbinding en intimiteit, overleefpatronen i.c.m. chronische stress en trauma, emoties, rouw, communicatie, zelfzorg en omgang met je ouders. 

De groep die in september 2023 start zit vol, aanmelden voor de wachtlijst van de groep die bij voldoende aanmeldingen in januari 2024 start, kan wel.      

Onderzoeken

Partnerrelatie autisme-een venster naar hoop

De tentakels van autisme en de vleugels van vertrouwen 

Mijn praktijk is aangesloten bij de NVPA en RBCZ. Bent u aanvullend verzekerd, dan komt u, bij de meeste verzekeringen, in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten voor therapie.