Beroepscode NVPA

De NVPA beroepscode omvat de ethische regels die het beroeps handelen betreffen van alle bij het NVPA aangesloten therapeuten, ongeacht of zij lid of aspirant-lid zijn. Bij het samenstellen van deze beroepscode zijn we uitgegaan van inhoudelijke criteria zoals vertrouwen, veiligheid, continuïteit, etc.
Op ethisch verantwoorde wijze handelen betekent binnen de beroepsuitoefening dat het lid bij alle activiteiten, vallende binnen zijn of haar beroepsuitoefening, de waarde en waardigheid van zijn cliënt en diens recht op een eigen levensovertuiging en of religieuze overtuiging en de daarop gebaseerde levenswijze respecteert.

In het kader van de wet AVG is er een Verwerkersovereenkomst en Privacy Statement afgesloten met accountant P. Guyt en A!tention Hosting voor de website.  Beiden liggen ter inzage in de praktijk.