Kosten en Vergoedingen

Psychosociale en Contextuele Therapie 

 • Individuele therapie kost €110,- en bestaat uit één uur gesprekstijd en een kwartier verslaglegging.
 • Partnerrelatie en/of gezinstherapie kost € 170,- en bestaat uit anderhalf uur gesprekstijd en een half uur verslaglegging.
 • De factuur kan desgewenst gesplitst worden.
 • Wil je/willen jullie in verband met bv. lange reistijd graag een dubbel consult?  Ook dat behoort tot de mogelijkheden.
 • Extra tijd wordt naar rato doorberekend.
 • Cliëntgerichte voorbereidende werkzaamheden worden doorberekend.

Supervisie

Tarief Supervisie  € 100- exclusief 21% BTW . De gespreksduur is één uur.

Coaching

Tarief Coaching  €100,- exclusief 21% BTW.  De gespreksduur is één uur.

Vergoedingen: Als u aanvullend verzekerd bent komt u bij de meeste zorgverzekeraars voor de gesprekskosten voor therapie voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking.  Supervisie en Coaching worden niet vergoed door de zorgverzekering.

 • Deze vergoeding heeft geen invloed op uw wettelijk eigen risico. 
 • Er is geen doorverwijzing van de huisarts nodig.
 • Er wordt over het algemeen gewerkt zonder wachtlijst. Het kan voorkomen dat er tijdelijk een wachtlijst is van enkele weken.
 • Mocht u niet in aanmerking komen voor vergoeding dan is er de mogelijkheid van het aanvragen van een coulanceregeling bij uw verzekering.
 • Tevens kunt u vergoeding vragen aan de diaconie van uw kerk/gemeente. Dit gebeurt, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, zeer regelmatig.

In het vergoedingenoverzicht van verzekeraars moet u zoeken naar vergoedingen voor psychosociale therapie of alternatieve behandelingen, afhankelijk van uw verzekering. Klik hier voor een lijst met verzekeraars die vergoeden via lidmaatschap NVPA.

De werkgever neemt vaak de kosten voor LVSC geregistreerde Supervisie  en/of Coaching voor zijn rekening in het kader van professionalisering en preventie.

 • Kosten voor Individuele Begeleiding (geen therapie) en Persoonlijke Verzorging kunnen uit een PGB worden betaald.
 • Soms worden de kosten door het UWV vergoed.
 • Informeer bij de belastingdienst of de kosten kunnen worden opgevoerd als bijzondere ziektekosten.

Consulten dienen 2 werkdagen van te voren te worden afgezegd, anders worden deze doorberekend. Evenals het niet verschijnen op een afspraak.