Klachtenprocedure

U heeft een klacht? En nu?

Als u ontevreden bent over uw beroepsbeoefenaar of een klacht heeft, dan hoeft u dat niet voor u te houden. Er zijn meerdere manieren om uw onvrede kenbaar te maken.

Praat met uw beroepsbeoefenaar

Als uw beroepsbeoefenaar niet weet dat u ontevreden bent, kan hij niets ondernemen om de klacht op te lossen. Daarom stelt uw beroepsbeoefenaar het op prijs dat hij of zij de gelegenheid krijgt om er met u over te praten. Komt u er samen niet uit, of ziet u om bepaalde redenen af van een gesprek met uw beroepsbeoefenaar, dan kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie, of het bestuur van de beroepsorganisatie waarbij de beroepsbeoefenaar is aangesloten.

Praktijk Hester Lever is hiervoor aangesloten bij de geschillencommissie SCAG.

U kunt een klacht indienen bij het NVPA via het klachtenformulier. Daarnaast kunt u de klacht ook indienen bij de afdeling klachten van de RBCZ.

Tuchtrecht

Het tuchtrecht wordt verzorgd door Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Om de positie van de patiënt te versterken zijn de patiënten rechten vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomsten (WGBO). Deze wet regelt de relatie tussen de patiënt en de hulpverlener. De wet is op 1 april 1995 in werking getreden. U kunt meer lezen over de WGBO op de website van postbus 51 van de overheid.

Kwaliteitsbewaking NVPA

Eén van de prioriteiten van het NVPA is een degelijk en dynamisch kwaliteitsbeleid. We bewegen ons in een steeds veranderend veld van maatschappelijke ontwikkelingen, professionele inzichten, politieke keuzes. Als moderne vereniging heeft het NVPA daar een open oog voor.

Kwaliteitsbewaking is een belangrijk instrument om een betrouwbaar, efficiënt en kwalitatief hoogwaardig aanbod te garanderen. Daarbij hanteert het NVPA strenge kwaliteitseisen. Waar mogelijk en wenselijk sluiten we ook aan bij de kwaliteitscriteria, die zorgverzekeraars eisen.

Het NVPA geeft vorm aan haar kwaliteitsbewaking door middel van:

Strenge selectie bij toelating (toelatingscriteria)

1. Minimumeis aantal cliëntgebonden contacturen

2. Permanente bij- en nascholingsverplichting

3. Visitatiebezoek (praktijkbezoek / toetsing naleving criteria)

4. Tweejaarlijkse toetsing van de bij- en nascholingsverplichting

5. Verplichte ondertekening ethische beroepscode